Breaking News

Black Lives Matter சாதி மத இன பாகுபாட்டிற்கு எதிராய் உறுதியேற்பு கூடுகை

Check Also

நீதிக்கு காத்திருக்கும் பாபரிமஸ்ஜித் 5.8.2020 காலை 11மணிக்கு சமூக ஊடகங்களில் நீதியுணர்வை நினைவூட்டும் பரப்புரை..

உணர்வுகளைப் பகிர..  #BabriMasjidAwaitsJustice #BabriMasjid   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *