Breaking News

சுப்ஹுத் தொழுகையில் குனூத் ஓதக் கூடிய இமாமுக்கு பின்னால் நின்று தொழலாமா?

“சுப்ஹுத் தொழுகையில் குனூத் ஓதக் கூடிய இமாமுக்கு பின்னால் நின்று தொழலாமா?ஷேக்.முபாரக் மதனி,MA,Msc Councelling PH.D.

Check Also

நீதிக்கு காத்திருக்கும் பாபரிமஸ்ஜித் 5.8.2020 காலை 11மணிக்கு சமூக ஊடகங்களில் நீதியுணர்வை நினைவூட்டும் பரப்புரை..

உணர்வுகளைப் பகிர..  #BabriMasjidAwaitsJustice #BabriMasjid   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *